υπουργείο

Προκήρυξη έξι θέσεων προϊσταμένων των Γενικών Διευθύνσεων του ΥΠΑΑΤ

Την προκήρυξη 6 θέσεων Γενικών Διευθυντών ανακοίνωσε το Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Συγκεκριμένα οι θέσεις αφορούν:

  • Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης
  • Γενική Διεύθυνση Γεωργίας
  • Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής
  • Γενική Διεύθυνση Αλιείας
  • Γενική Διεύθυνση Τροφίμων
  • Γενική Διεύθυνση Αποκεντρωμένων Δομών

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας αρχίζει την 13η Δεκεμβρίου 2017 και λήγει την 19η Ιανουαρίου 2018.

Η αίτηση υποψηφιότητας κατατίθεται στην αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού, όπου ανήκει οργανικά ο υπάλληλος.

Η επιλογή των υποψηφίων πραγματοποιείται από το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.)

Όλες οι πληροφορίες για τη διαδικασία και τα απαραίτητα τυπικά προσόντα εδώ.