υπουργείο

Προσλήψεις 10 ατόμων στο ΥπΑΑΤ

Την πρόσληψη δέκα Κτηνιάτρων και Τεχνολόγων Ζωικής Παραγωγής με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών και των Τμημάτων αυτού (που εδρεύουν στις Περιφερειακές Ενότητες Βόρειου Τομέα Αθηνών, Αχαΐας, Αρκαδίας, Ηρακλείου, Ρόδου και Χανίων) για τον έλεγχο και εκρίζωση της Βρουκέλλωσης (μελιταίος πυρετός) έτους 2021 ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής: Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου  2021 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την παρακάτω αίτηση και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά ηλεκτρονικά agardelinou@minagric.gr Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210 6010903 (εσωτ. 87584).

Αίτηση -Υπεύθυνη Δήλωση