πυροσβεστικη-φωτια

Προσλήψεις 1.300 πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης

Τις αιτήσεις τους για πρόσληψη ως πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης μπορούν να καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι, για 1300 θέσεις στο Πυροσβεστικό Σώμα.

Η διάρκεια της σύμβασης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου είναι έως και την 31η Οκτωβρίου 2020 και υπάρχει δυνατότητα επαναπρόσληψης έως πέντε συνεχείς αντιπυρικές περιόδους.

Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν από 2 έως 10 Απριλίου 2020.

Δείτε: ΠροκήρυξηΑίτησηΥπεύθυνη Δήλωση

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 2132157695