γεωπονοι-ασθενειες

Προσλήψεις 150 Γεωπόνων και Κτηνιάτρων στον ΕΛΓΑ – Αιτήσεις έως 7 Ιανουάριου

Την πρόσληψη 140 γεωπόνων και 10 κτηνίατρων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού τομέα διάρκειας 8 μηνών για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, ανακοίνωσε ο ΕΛΓΑ.

Η δεκαήμερη προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων ξεκινά αύριο 29 Δεκεμβρίου 2021 και λήγει στις 7 Ιανουαρίου 2022.

Οι υποψήφιοι υποβάλουν την αίτηση με τα δικαιολογητικά αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή.

Βρείτε την ανακοίνωση πρόσληψης εδώ.

Το έντυπο της αίτησης εδώ