εργασια

Προσλήψεις 26 ατόμων στη Διεύθυνση Δασών Χανίων

H Διεύθυνση Δασών Χανίων ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 26 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Εθνικού Δρυμού Λευκών Ορέων (Εθνικό Πάρκο), και συγκεκριμένα τους εξής, ανά ειδικότητα και αριθμού ατόμων:

  • ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ (2)
  • ΠΕ ΒΙΟΛΟΓΟΣ (1)
  • ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΟΣ (2)
  • ΔΕ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (2)
  • ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ (1)
  • ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ (1)
  • ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (2)
  • ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ (4)
  • ΥΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΖΩΑ (ΑΓΩΓΙΑΤΕΣ) (6)
  • ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ (ΔΑΣΕΡΓΑΤΩΝ) (5)

Αναλυτικές πληροφορίες εδώ.