βουνα-περιβαλλον

Προσλήψεις 28 ατόμων για τη στελέχωση Μονάδων Διαχείρισης του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.

O Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) ανακοίνωσε την πρόσληψη 28 ατόμων με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με αντικείμενο την αρχική στελέχωση και εκκίνηση λειτουργίας των νεοσύστατων Μονάδων Διαχείρισης του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.

Η πρόσκληση αφορά τη στελέχωση επτά Μονάδων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και σε κάθε Μονάδα αναλογούν τέσσερις συμβάσεις. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 21-04-2022 και ώρα 17:00.

Βρείτε την πρόσκληση πρόσληψης εδώ