ellinikigeorgia

Προσλήψεις 45 γεωπόνων από τον ΕΛΓΑ – Αιτήσεις έως την Πέμπτη 9/8

Σε προσλήψεις 45 γεωπόνων προκειμένου να διενεργηθούν άμεσα εκτιμήσεις για ζημιές που προκλήθηκαν στη φυτική παραγωγή από τις συνεχείς και έντονες βροχοπτώσεις, θα προχωρήσει άμεσα ο ΕΛΓΑ.

Οι προσλήψεις είναι διάρκειας 8 μηνών και αφορούν τα παρακάτω υποκαταστήματα του ΕΛ.Γ.Α.:

  • Ηρακλείου
  • Θεσσαλονίκης
  • Καβάλας
  • Λάρισας και
  • Πάτρας

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν υποψήφιοι με προϋπηρεσία στον ΕΛ.Γ.Α. και θα καταταγούν σύμφωνα με αυτήν.

Επίσης αποτελεί κώλυμα πρόσληψης για τον υποψήφιο η διατήρηση Καταστήματος Γεωργικών Φαρμάκων σε περιφερειακή ενότητα της γεωγραφικής δικαιοδοσίας του Υποκαταστήματος απασχόλησης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ είτε αυτοπροσώπως στην Κεντρική Διοίκηση /Δνση Διοικητικού καθώς και στα Υποκαταστήματα του ΕΛ.Γ.Α., είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση : proslipseis@elga.gr μέχρι την Πέμπτη 9-8-2018, δηλώνοντας το Υποκατάστημα που επιθυμούν να εργαστούν.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν στο ίδιο έντυπο ΑΙΤΗΣΗΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ να δηλώσουν περισσότερα από ένα Υποκαταστήματα (Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Λάρισας και Πάτρας ) καθορίζοντας σειρά προτίμησης.

Η ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ θα συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά (ακριβή αντίγραφα ή φωτοαντίγραφα) :

  • Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας,
  • Τίτλο σπουδών,
  • Βεβαίωση Άσκησης Επαγγέλματος Γεωτεχνικού ειδικότητας Γεωπόνου ή Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων Έναρξης Άσκησης Επαγγέλματος Γεωτεχνικού Ειδικότητας Γεωπόνου που εκδίδονται από το ΓΕΩΤΕΕ.
  • Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα i)επεξεργασίας κειμένων ii)υπολογιστικών φύλλων και iii) υπηρεσιών διαδικτύου. Τα πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ υποβάλλονται υποχρεωτικά είτε σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, είτε σε πρωτότυπα

Ηλεκτρονική υποβολή

Στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής θα πρέπει η ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ υπογεγραμμένη και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αφού σαρωθούν να αποσταλούν στη διεύθυνση: proslipseis@elga.gr . Για την επιβεβαίωση της παραλαβής θα αποστέλλεται σχετικό μήνυμα. Δεν απαιτείται η υποβολή των ίδιων εγγράφων σε φυσική μορφή.