ελγα

Προσλήψεις 7 συμβασιούχων κτηνιάτρων: Οι πίνακες κατάταξης

Αναρτήθηκαν από τον ΕΛΓΑ οι πίνακες των υποψηφίων του κλάδου ΠΕ Κτηνιάτρων για τις 7 θέσεις εργασίας συμβασιούχων Κτηνιάτρων για 8 μήνες για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών.

Δείτε παρακάτω την κατάταξη των θέσεων εργασίας ανά υποκατάστημα ΕΛΓΑ:

Ηρακλείου (2 θέσεις)

Κοζάνης (3 θέσεις)

Καβάλας (1 θέση)

Ιωαννίνων (1 θέση)