πυροσβεστικη-φωτια

Προσλήψεις 962 εποχικών πυροσβεστών

Στην πρόσληψη 962 εποχικών πυροσβεστών προχωρά η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από 8 έως 15 Μαΐου 2019.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι Έλληνες πολίτες που δεν έχουν υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας τους και να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών οποιουδήποτε τύπου Λυκείου.

Δείτε αναλυτικά όλες τις πληροφορίες στην προκήρυξη εδώ.