εκπαιδευση-σεμιναρια

Προσλήψεις διδακτικού προσωπικού σε Επαγγελματικές Σχολές του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

Ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ανακοίνωσε την πρόσληψη ωρομισθίου εκπαιδευτικού – διδακτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας μέχρι εννέα μήνες στις  παρακάτω Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ):

  • Για την ΕΠΑΣ Λάρισας: 1 θέση ΤΕ Αγροτικών Μηχανημάτων και Αρδεύσεων
  • Για την ΕΠΑΣ Συγγρού: 1 θέση ΠΕ Γεωπόνος Φυτικής Παραγωγής ή ΠΕ Γεωπόνος Εγγείων Βελτιώσεων εν ελλείψει ΤΕ Αρχιτεκτονικής Τοπίου

Δείτε τις αποφάσεις πρόσληψης: Για την ΕΠΑΣ Λάρισας εδώ και για την ΕΠΑΣ Συγγρού εδώ.