προβατα

Προσλήψεις εποχικού προσωπικού για τον έλεγχο της βρουκέλλωσης

Καθορίστηκε με υπουργική απόφαση, ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ατόμων, που θα προσληφθούν το έτος 2019 σε υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών (8μηνο) στον έλεγχο και στην εκρίζωση της βρουκέλλωσης (μελιταίος πυρετός).

Η κατανομή του προσωπικού θα γίνει στα Τμήματα των Διευθύνσεων Κτηνιατρικών Κέντρων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, τα οποία δραστηριοποιούνται μέσω των εργαστηριακών εξετάσεων με το νόσημα της βρουκέλλωσης, καθώς και στη Διεύθυνση Υγείας των Ζώων της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ο αριθμός προσωπικού για
την κάλυψη εποχικών αναγκών στον έλεγχο και
εκρίζωση της βρουκέλλωσης (μελιταίος πυρε-
τός) έτους 2019.