εργασια

Προσλήψεις εποχικού προσωπικού στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ανακοίνωσε την πρόσληψη 50 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μήνες) για την επικαιροποίηση Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων με χαρτογραφικά στοιχεία (ορθοφωτοχάρτες, διανύσματα, κάλυψη/επιλεξιμότητα γης), στην Κεντρική Υπηρεσία και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Μακεδονίας-Θράκης και Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ) στην οποία να δηλώνουν όλους τους Νομούς επιλογής τους με σειρά προτεραιότητας.

Περίοδος υποβολής αιτήσεων: Από 02/03/2017 έως και 13/03/2017.

Διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση εδώ.

Η Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση εδώ