ellinikigeorgia

Προσλήψεις εποχικού προσωπικού στον ΕΛ.Γ.Α.

Προσλήψεις 10 ατόμων εποχικού προσωπικού του κλάδου ΠΕ Κτηνιάτρων διάρκειας απασχόλησης έως 8 μήνες θα πραγματοποιήσει άμεσα ο ΕΛ.Γ.Α. στα Υποκαταστήματα:

 • Ηρακλείου (4 άτομα),
 • Κοζάνης (3 άτομα),
 • Καβάλας (2 άτομα) και
 • Ιωαννίνων (1 άτομο).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα Περιφερειακά Υποκαταστήματα ΕΛ.Γ.Α. και στην Κεντρική Διοίκηση/Διεύθυνση Διοικητικού/Τμήμα Προσωπικού μέχρι τις 22-12-2017, δηλώνοντας το Υποκατάστημα που επιθυμούν να εργαστούν.

Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν στο ίδιο έντυπο αίτησης να δηλώσουν περισσότερα από 1 Υποκαταστήματα καθορίζοντας σειρά προτίμησης.

Δικαιολογητικά

Η αίτηση θα συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά (ακριβή αντίγραφα ή φωτοαντίγραφα) :

 • δελτίο αστυνομικής ταυτότητας,
 • τίτλο σπουδών,
 • Βεβαίωση  Άσκησης  Επαγγέλματος  Γεωτεχνικού  ειδικότητας  Κτηνιάτρου ή
  Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων ΄Εναρξης Άσκησης Επαγγέλματος Γεωτεχνικού Ειδικότητας Κτηνιάτρου
 • πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα i)επεξεργασίας κειμένων
  ii)υπολογιστικών φύλλων και iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

Τα πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ υποβάλλονται υποχρεωτικά είτε σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, είτε σε πρωτότυπα,  καθώς και
4 υπεύθυνες δηλώσεις του ν.1599/1986, υποδείγματα των οποίων θα προμηθευτούν από τις υπηρεσίες του ΕΛ.Γ.Α.

 Επισημάνσεις:

 • Θα προτιμηθούν οι υποψήφιοι που διαθέτουν δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου για τη μετάβασή τους στο χώρο διενέργειας των πραγματογνωμοσυνών διότι το μεγαλύτερο μέρος των ζημιών παρουσιάζεται σε απομακρυσμένες δύσβατες περιοχές που δεν καλύπτονται από τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
 • Αποτελεί κώλυμα πρόσληψης για τον υποψήφιο η διατήρηση καταστήματος Κτηνιατρικών Φαρμάκων ή Κτηνιατρείου σε περιφερειακή ενότητα της  γεωγραφικής δικαιοδοσίας του Υποκαταστήματος απασχόλησης.

Αναλυτικές πληροφορίες εδώ.