Συνεργασία

Προσλήψεις Γεωπόνων και Κτηνιάτρων στον ΕΛΓΑ

Την πρόσληψη 117 ατόμων και συγκεκριμένα 108 Γεωπόνων και 9 Κτηνιάτρων ανακοίνωσε ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ).

Η δεκαήμερη προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων αρχίζει την Τρίτη  21 Φεβρουαρίου 2023 και λήγει την Πέμπτη 2 Μαρτίου 2023 (τελευταία ημέρα παραλαβής εμπρόθεσμων αιτήσεων).
 
Οι υποψήφιοι υποβάλουν την αίτηση με τα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο.

Αναλυτικές πληροφορίες εδώ.

Το έντυπο της Αίτησης εδώ