εκπαιδευση-σεμιναρια

Προσλήψεις γεωπόνων ως ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς στο Ι.Γ.Ε.

Το Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του προτίθεται να προσλάβει γεωπόνους ως ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Ι.Γ.Ε. (Λ. Κηφισίας 182, 14562, Κηφισιά, info@ige.gr), μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2019.

Πληροφορίες δίδονται από τη Διεύθυνση του Ι.Γ.Ε. κάθε μέρα και ώρα, 09:00π.μ. – 13:30μ.μ.. στο τηλέφωνο 210-8011146.

Δείτε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ανά κωδικό θέσης εδώ.