γεωπονος-ελγα-αγροτης

Προσλήψεις γεωπόνων στον ΕΛΓΑ

Την πρόσληψη 130 Γεωπόνων ΠΕ, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου για 8 μήνες, ανακοίνωσε ο ΕΛΓΑ.

Η δεκαήμερη προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων αρχίζει στις  13-05-2022 και λήγει στις 23-05-2022.

Οι προσλήψεις θα γίνονται τμηματικά ανάλογα με τις εκάστοτε παρουσιαζόμενες ανάγκες, στα περιφερειακά υποκαταστήματα του ΕΛΓΑ.

Οι υποψήφιοι υποβάλουν την αίτηση μαζί με τα δικαιολογητικά αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία του ΕΛΓΑ – Κεντρική Διοίκηση, Μεσογείων 45 Τ.Θ. 14103 – ΤΚ 11510. 

Βρείτε την Αίτηση εδώ

Όλες οι πληροφορίες στην ανακοίνωση της Πρόσληψης εδώ.

Πληροφορίες στα τηλ. 2107490497 – 2107490506