οπεκεπε

Προσλήψεις γεωπόνων, τεχνολόγων γεωπόνων και κτηνιάτρων στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Έως τις 17 Μαρτίου 2022 μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για τις 33 θέσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μήνες) που ανακοίνωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι προσλήψεις αφορούν κυρίως ειδικότητες γεωπόνου, τεχνολόγου γεωπόνου και κτηνιάτρου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών στην Κεντρική Υπηρεσία και σε Οργανικές Μονάδες των Περιφερειακών Διευθύνσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. 

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες στην Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2022 εδώ.