Συνεργασία

Προσλήψεις γεωπόνων εκπαιδευτών στον Οργανισμό ΔΗΜΗΤΡΑ

Ο Γεωργικός Οργανισμός Δήμητρα θα προσλάβει εκπαιδευτικό – διδακτικό προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση αναγκών στα εκπαιδευτικά προγράμματα των ΕΠΑ.Σ.

Χρονική διάρκεια: 2 μηνών.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στην αντίστοιχη ΕΠΑ.Σ. την αίτηση (δείτε παρακάτω) και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Αναλυτικά:

ΕΠΑΣ ΣΥΓΓΡΟΥ

 • 3 ΠΕ Γεωπόνους Φυτικής Παραγωγής

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ

ΕΠΑ.Σ. ΝΕΜΕΑΣ

 • 1 ΠΕ Οινολόγος
 • 1 ΠΕ Γεωπόνος
 • 1 ΤΕ Οινολόγος

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ

ΕΠΑ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ

 • 2 ΠΕ Γεωπόνοι Ζωικής Παραγωγής
 • 3 ΠΕ Γεωπόνοι Εγγείων Βελτιώσεων
 • 2 ΔΕ Τεχνίτες Γεωργικών Μηχανημάτων

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ

ΕΠΑ.Σ. ΚΡΗΤΗΣ

 • 2 ΠΕ Γεωπόνοι Φυτικής Παραγωγής
 • 1 ΠΕ Γεωπόνος Εγγείων Βελτιώσεων
 • 1 ΤΕ Γεωπόνος Φυτικής Παραγωγής

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ

ΕΠΑ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 • 2 ΠΕ Γεωπόνοι Τεχνολογίας Τροφίμων
 • 1 ΠΕ Γεωπόνος Ζωικής Παραγωγής
 • 2 ΠΕ Γεωπόνοι Αγροτικής Οικονομίας
 • 2 ΔΕ Τεχνικοί επεξεργασίας γάλακτος – Τυροκόμος

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ

Η Αίτηση