εργασια

Μπενάκειο: Αναμένονται προσλήψεις για τη βιολογική καταπολέμηση της σφήκας της καστανιάς

Εγκρίθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η διάθεση πίστωσης ποσού 33.500 € για την υλοποίηση του προγράμματος «Βιολογικής καταπολέμησης της σφήκας της καστανιάς Dryocosmus kuriphilus (yasumatsu) στις περιοχές της Ελλάδας με την εξαπόλυση του παρασιτοειδούς εντόμου Torymus sinensis, από το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο».

Σκοπός του προγράμματος είναι η εξαπόλυση του παρασιτοειδούς εντόμου Torymus sinensis, ώστε να επιτευχθεί μακροχρόνια η αντιμετώπιση της σφήκας της καστανιάς και η αξιολόγηση του βαθμού εγκατάστασης και παρασιτισμού κατά το έτος εξαπόλυσης.

Για την υλοποίηση του έργου θα πραγματοποιηθούν προσλήψεις νέου προσωπικού που θα προσληφθεί από το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο προκειμένου να αναλάβει την εκτέλεση μέρους των εργασιών εκτίμησης του παρασιτισμού υπό την καθοδήγηση και επίβλεψη των επιστημόνων του Ινστιτούτου.