υπουργείο

Προσλήψεις κτηνιάτρων και Τεχνολόγων ζωικής παραγωγής: Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης

Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων οι πίνακες κατάταξης που αφορούν την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δέκα κτηνιάτρων ή Τεχνολόγων Ζωικής Παραγωγής για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών που δραστηριοποιείται στον έλεγχο και εκρίζωση της Βρουκέλλωσης (μελιταίος πυρετός) έτους 2019.

Οι προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν στις υπηρεσίες των τμημάτων που εδρεύουν στους Νομούς Αττικής, Αρκαδίας, Ηρακλείου και Δωδεκανήσου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων μέχρι και τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019.