υπουργείο

Προσλήψεις κτηνιάτρων: Οι οριστικοί πίνακες κατάταξης

Τους Οριστικούς Πίνακες Διοριστέων με τα ονόματα των 46 κτηνιάτρων που θα προσληφθούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση του κινδύνου της αφρικανικής πανώλης των χοίρων, ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Οι κτηνίατροι θα μετακινούνται με υπηρεσιακά οχήματα, στις εκμεταλλεύσεις χοίρων που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία θα προσληφθούν, καθώς και για τον έλεγχο τήρησης μέτρων βιοασφάλειας στο πεδίο κατά το κυνήγι αγριόχοιρων.

Δείτε τον οριστικό πίνακα με τους διοριστέους κτηνιάτρους ανά ΔΑΟΚ εδώ.