υπουργείο

Προσλήψεις κτηνιάτρων στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 4 κτηνίατρων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων – Τμήματος Ζωοανθρωπονόσων (Κεντρική Υπηρεσία) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥπΑΑΤ).

Οι προσλήψεις αφορούν την εφαρμογή των Προγραμμάτων έτους 2022: α) Ελέγχου των ζωονοσογόνων σαλμονελλών στα σμήνη ορνίθων και ινδορνίθων, β) Επιτήρησης και Καταπολέμησης της λύσσας και γ) Ελέγχου και Εκρίζωσης της βρουκέλλωσης/ μελιταίου πυρετού ανακοίνωσε το ΥπΑΑΤ.

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 17/09/2022 
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων έως και: 26/09/2022

Περισσότερες πληροφορίες στην Ανακοίνωση Πρόσληψης εδώ.