υπουργείο

Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού σε ΥπΑΑΤ και ΟΠΕΚΕΠΕ – Αιτήσεις από 1η Ιουλίου

Την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 187 θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε οργανικές μονάδες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.), ανακοίνωσε το ΑΣΕΠ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου εδώ.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων αρχίζει στις 1 Ιουλίου ημέρα Τετάρτη και λήγει στις 17 Ιουλίου 2020, ώρα 14:00.

Δείτε τα απαιτούμενα προσόντα και τους πίνακες με την κατανομή των θέσεων στην προκήρυξη του ΑΣΕΠ εδώ.