αλιεια

Προσλήψεις ορισμένου χρόνου στη Γενική Διεύθυνση Αλιείας

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και συγκεκριμένα η Γενική Διεύθυνση Αλιείας ενδιαφέρεται για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 6 ατόμων για την υλοποίηση του Προγράμματος «Εκπόνηση Εθνικού Προγράμματος Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων στο πλαίσιο Ενωσιακών και Εθνικών Απαιτήσεων»

Δείτε πληροφορίες σχετικά με τις θέσεις εποχικού προσωπικού και τα απαιτούμενα προσόντα εδώ.