ελγο-δημητρα

Προσλήψεις ωρομισθίων εκπαιδευτών στις Επαγγελματικές Σχολές του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

Για την πρόσληψη ωρομισθίου εκπαιδευτικού – διδακτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας μέχρι 9 μήνες για το διδακτικό έτος 2017-2018, προκειμένου να αντιμετωπισθούν ανάγκες στα εκπαιδευτικά προγράμματα των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ) ενδιαφέρεται ο  Οργανισμός ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ.

Αναλυτικά οι θέσεις εκπαιδευτών και τα προσόντα πρόσληψης ανά σχολή:

  • Για την ΕΠΑΣ Συγγρού πατήστε εδώ
  • Για την ΕΠΑΣ Νεμέας πατήστε εδώ
  • Για την ΕΠΑΣ Κρήτης πατήστε εδώ
  • Για την ΕΠΑΣ Καλαμπάκας πατήστε εδώ
  • Για την ΕΠΑΣ Λάρισας πατήστε εδώ