εργασια

Προσλήψεις ωρομίσθιων γεωπόνων στο Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών

Το Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών (Ι.Γ.Ε.) στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του σκοπεύει να προσλάβει ωρομίσθιους γεωπόνους εκπαιδευτικούς.

Οι προσλήψεις θα καλύψουν τις παρουσιαζόμενες κάθε φορά ανάγκες των σεμιναριακών μαθημάτων του ΙΓΕ καθώς και της περιβαλλοντικής του εκπαίδευσης, οι οποίες εξαρτώνται από τις εκάστοτε παρουσιαζόμενες ανάγκες (συμπλήρωση του απαιτούμενου αριθμού εκπαιδευόμενων) που δε μπορούν να προσδιορισθούν εκ των προτέρων και ως εκ τούτου οι προσλήψεις θα κατανεμηθούν ανάλογα.

Όσοι επιθυμούν να διδάξουν θα πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία του Ι.Γ.Ε. (Λ. Κηφισίας 182, 14562, Κηφισιά), μέχρι τις 09/02/2018, σχετική αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Πληροφορίες δίδονται από τη Διεύθυνση του Ι.Γ.Ε. κάθε μέρα και ώρα, 09:00π.μ. – 13:30μ.μ.. στο τηλέφωνο 210-8011146.

Περισσότερες πληροφορίες για τις θέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τη μοριοδότηση θα βρείτε εδώ.