Υδροπονική καλλιέργεια μαρουλιού στο εργ. Ανθοκηπευτικών Καλλιεργειών

Προσλήψεις ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού στις ΕΠΑΣ του ΕΛ.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ενδιαφέρεται για την πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού – διδακτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τα εκπαιδευτικά προγράμματα των Επαγγελματικών Σχολών του Οργανισμού.

Oι προκηρύξεις ανά σχολή: