προβατα

Προσλήψεις ΠΕ Κτηνιάτρων και ΤΕ Τεχνολόγων Ζωικής Παραγωγής

Στην πρόσληψη 9 ατόμων – 4 ΠΕ Κτηνιάτρων και 5 ΤΕ Τεχνολόγων Ζωικής Παραγωγής – για 8 μήνες, θα προχωρήσει η Διεύθυνση Κτηνιατρικού Κέντρου Θεσσαλονίκης και οι υπηρεσίες των τμημάτων του (Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Λάρισα, Καβάλα) που δραστηριοποιούνται στον έλεγχο και εκρίζωση της Βρουκέλλωσης (μελιταίος πυρετός).

Η περίοδος αιτήσεων ξεκινάει στις 10 Ιουνίου και λήγει στις 20 Ιουνίου 2022.

Περισσότερες πληροφορίες στην Ανακοίνωση εδώ.