υπουργείο

Προσλήψεις ΠΕ κτηνιάτρων και ΤΕ Τεχνολόγου Ζωικής Παραγωγής σε υπηρεσίες του ΥπΑΑΤ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 6 ΠΕ κτηνιάτρων και ενός ΤΕ Τεχνολόγου Ζωικής Παραγωγής σε υπηρεσίες του ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Οι υπηρεσίες δραστηριοποιούνται στην υλοποίηση των προγραμμάτων α) Επιζωτιολογικής Επιτήρησης Πρόληψης και Ελέγχου της Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων και β) Επιτήρησης Ελέγχου και εξάλειψης της Σπογγώδους Εγκεφαλοπάθειας των Βοοειδών και των Αιγοπροβάτων.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής  Αιτήσεων : Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2022

Η υπηρεσία που θα απασχοληθεί το εποχικό προσωπικό, ο τόπος απασχόλησης, η διάρκεια της σύμβασης ανά ειδικότητα και τα απαιτούμενα προσόντα εδώ.