αιτηση

Προσλήψεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ: Υποβολή αιτήσεων έως τις 7 Σεπτεμβρίου

Από αύριο 29 Αυγούστου και έως την Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις που προκήρυξε ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Συγκεκριμένα πρόκειται για την πρόσληψη 50 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την επικαιροποίηση-ανανέωση του Συστήματος Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων με χαρτογραφικά στοιχεία (ορθοφωτοχάρτες, διανύσματα, κάλυψη/επιλεξιμότητα γης).

Οι προσλήψεις αφορούν την Κεντρική Υπηρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ, τις Περιφερειακές Διευθύνσεις:

  • Μακεδονίας – Θράκης
  • Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
  • Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας
  • Κρήτης

και την Περιφερειακή Μονάδα Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.

Περισσότερες πληροφορίες για τον αριθμό των ατόμων ανά υπηρεσία, ειδικότητα και τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα εδώ.