αρδευση

Πρόσληψη εποχικού προσωπικού στο Γ.Ο.Ε.Β. Πεδιάδων Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά

Την πρόσληψη 57 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Γενικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β) Πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά ανακοίνωσε ο οργανισμός.

Για περισσότερες πληροφορίες στη ΣΟΧ 2/2022 εδώ.