Υδροπονική καλλιέργεια μαρουλιού στο εργ. Ανθοκηπευτικών Καλλιεργειών

Πρόσληψη γεωπόνων ως ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς στο Ι.Γ.Ε.

Το Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του και για την κάλυψη σεμιναριακών μαθημάτων προτίθεται να προσλάβει γεωπόνους ως ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Ι.Γ.Ε. (Λ. Κηφισίας 182, 14562, Κηφισιά, info@ige.gr), μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου 2018.

Πληροφορίες δίδονται από τη Διεύθυνση του Ι.Γ.Ε. κάθε μέρα και ώρα, 09:00π.μ. – 13:30μ.μ.. στο τηλέφωνο 210-8011146.

Δείτε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ανά κωδικό θέσης εδώ.