εργασια

Πρόσληψη Γεωπόνου Π.Ε. ή Τ.Ε. σε αγροτικό συνεταιρισμό

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός ΑΙΧΜΕΑΣ ενδιαφέρεται για την πρόσληψη γεωπόνο Π.Ε. ή Τ.Ε.

Απαραίτητα προσόντα

  • Πτυχίο  Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι
  • Άριστη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (Microsoft office, internet)
  • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών

Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να αποστέλλουν βιογραφικά  στο email: aixmeas@aixmeas.gr.

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλ.: 2261089833 – 24697.