αμπελοφυλλα

Προσοχή στη συγκομιδή αμπελόφυλλων

Μόνο από αμπέλια που δεν έχει γίνει καμία χρήση φυτοφαρμάκων είναι ασφαλής η συγκομιδή νωπών αμπελόφυλλων, αναφέρει στο δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών Ηρακλείου.

Σύμφωνα με αποτελέσματα ελέγχων, υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων και μάλιστα πάνω από τα ανώτατα επιτρεπτά όρια, ανιχνεύονται συχνά σε νωπά αμπελόφυλλα με αποτέλεσμα πέρα των σοβαρών επιπτώσεων στη Δημόσια Υγεία, επιβάλλονται διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.

Αμπελόφυλλα μόνο από αψέκαστα αμπέλια

Οι παραγωγοί οφείλουν να γνωρίζουν ότι οι εγκρίσεις των γεωργικών φαρμάκων στο αμπέλι αφορούν το προϊόν σταφύλι και ΟΧΙ τα νωπά αμπελόφυλλα. Συνεπώς οι οδηγίες χρήσης και οι ημέρες αναμονής πριν τη συγκομιδή από την τελευταία εφαρμογή αφορούν μόνο το σταφύλι.

Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και αν τηρούνται οι οδηγίες της ετικέτας είναι πιθανό στα νωπά αμπελόφυλλα να ανιχνεύονται υπολείμματα πάνω από τα επιτρεπτά όρια.

Ουσιαστικά ασφαλής συγκομιδή νωπών αμπελόφυλλων μπορεί να γίνεται μόνο από αμπέλια που δεν έχει γίνει καμία χρήση φυτοπροστατευτικού προϊόντος.