πουλια

Προστασία άγριας ορνιθοπανίδας |Δράση 10.1.01: Υποβολή τροποποιήσεων, μεταβιβάσεων έως 15 Μαρτίου

Έως τις 15 Μαρτίου έχουν τη δυνατότητα οι ενταγμένοι παραγωγοί στη Δράση 10.1.01 «Προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας» να υποβάλλουν αιτήματα τροποποιήσεων ή/και μεταβιβάσεων ή/και ανακλήσεων πράξης, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Οι αιτήσεις τροποποίησης, συμπεριλαμβανομένης της μεταβίβασης, πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της Δράσης εδώ. (Μεταβιβάσεις – Τροποποιήσεις)

Περισσότερες πληροφορίες στην εγκύκλιο εδώ.