αντιχαλαζικα

Προστασία καλλιεργειών | Υπομέτρο 5.1: Νέα παράταση στην υποβολή αιτήσεων

Την παράταση της περιόδου υποβολής αιτήσεων στο Υπομέτρο 5.1 που αφορά επενδύσεις για την προστασία των καλλιεργειών από παγετό, χαλάζι και βροχή, περιέχει μεταξύ άλλων η 2η τροποποίηση της Απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ειδικότερα, η νέα ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων ένταξης στην 2η Πρόσκληση του Υπομέτρου 5.1 «Επενδύσεις σε προληπτικές δράσεις που αποσκοπούν στην μείωση των συνεπειών πιθανών φυσικών καταστροφών, δυσμενών κλιματικών φαινομένων και καταστροφικών συμβάντων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, ορίζεται η 1η Σεπτεμβρίου 2021.

Δείτε όλες τις τροποποιήσεις εδώ.