πρασινο-φυτα

Προστατεύουμε τα φυτά, προστατεύουμε τη ζωή

Ο Διεθνής Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) εκτιμά ότι ετησίως καταστρέφεται έως και 40% των καλλιεργειών λόγω παρασίτων και ασθενειών.

Η υγεία των φυτών απειλείται όλο και περισσότερο. Η αλλαγή του κλίματος, και οι ανθρώπινες παρεμβάσεις έχουν τροποποιήσει τα οικοσυστήματα, η βιοποικιλότητα έχει διαταραχθεί και έχουν δημιουργηθεί οι συνθήκες για την ανάπτυξη παρασίτων και ασθενειών στα φυτά.

Ταυτόχρονα, την τελευταία δεκαετία, οι μετακινήσεις των ανθρώπων και το εμπόριο τριπλασιάστηκαν συμβάλλοντας στην γρήγορη εξάπλωση των εχθρών και ασθενειών σε ολόκληρο τον κόσμο προκαλώντας μεγάλη ζημιά σε φυτά και φυσικό περιβάλλον.

Τα παράσιτα και οι ασθένειες των φυτών είναι συχνά αδύνατον να εξαλειφθούν αν εγκατασταθούν σε μια περιοχή και η διαχείριση τους είναι χρονοβόρα και δαπανηρή.  Η πρόληψη είναι καθοριστική για την αποφυγή των καταστροφικών τους συνεπειών.