μελιτζανα

Προσβολές του ιού της ποικιλοχλώρωσης με ρυτίδωση της μελιτζάνας – Μέτρα περιορισμού

Προσβολές από τον ιό της ποικιλοχλώρωσης με ρυτίδωση της μελιτζάνας σε δείγματα φυτικών ιστών μελιτζάνας από θερμοκηπιακές καλλιέργειες της Π.Ε. Ηρακλείου διαπιστώθηκαν από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.

Ο συγκεκριμένος ιός μπορεί να αποτελέσει σοβαρή απειλή τόσο για την καλλιέργεια της μελιτζάνας όσο και για την πιπεριά, την τομάτα, το πελαργόνιο κ.α..

Η μετάδοση του ιού γίνεται πολύ εύκολα με μηχανικό τρόπο (μολυσμένα χέρια, εργαλεία, ρούχα αλλά και από φυτό σε φυτό) και πιθανόν και με το σπόρο.

Τα συμπτώματα της ίωσης περιλαμβάνουν νανισμό, χλωρώσεις των φύλλων, κηλιδώσεις στα φύλλα και στους καρπόυς και παραμορφώσεις των καρπών (συνημμένες φωτογραφίες από ΥπΑΑΤ).

Δεδομένου ότι δεν υπάρχουν θεραπευτικά μέτρα για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου ιού η ΔΑΟΚ συστήνει στους καλλιεργητές τα παρακάτω:

  • Έλεγχος κατά διαστήματα των φυτών μετά τη μεταφύτευσή τους στον αγρό ή το θερμοκήπιο και απομάκρυνση/καταστροφή όσων εμφανίζουν συμπτώματα ίωσης.
  • Συχνή απολύμανση εργαλείων με εμβάπτιση σε διάλυμα χλωρίνης περιεκτικότητας 0,5% NaOCl ή Virkon® S.
  • Πλύσιμο των χεριών με σαπούνι και ξέπλυμα με άφθονο νερό πριν από κάθε χειρισμό των φυτών.
  • Χρησιμοποίηση παπουτσιών, φόρμας και γαντιών μιας χρήσης από τους εργαζόμενους που εκτελούν τις διάφορες καλλιεργητικές εργασίες και αλλαγή αυτών μεταξύ διαφορετικών εγκαταστάσεων.
  • Αποφυγή επαφής των υγιών φυτών με τα χέρια που έχουν έρθει σε επαφή με ασθενή φυτά (εκκρίζωση, δέσιμο, κλάδεμα κ.λπ.), εκτός αν τα χέρια έχουν προηγουμένως πλυθεί καλά.
  • Καλό πλύσιμο όλων των επιφανειών, δίσκων κ.λπ. εντός των θερμοκηπίων μεταξύ των μεταφυτεύσεων / φυτεύσεων.
  • Μείωση κατά το δυνατόν της μετακίνησης των εργατών μεταξύ των διαφόρων τομέων της επιχείρησης.
  • Αφαίρεση ζιζανίων στους χώρους πέριξ των θερμοκηπίων.
  • Μέριμνα για απομάκρυνση και καταστροφή των υπολειμμάτων της καλλιέργειας, καθώς και απολύμανση των χώρων του θερμοκηπίου.
  • Ύπαρξη ταπέτων με απολυμαντικό στην είσοδο των θερμοκηπίων.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την ισχύουσα φυτοϋγειονομική νομοθεσία αποτελεί υποχρέωση των παραγωγών να γνωστοποιούν αμέσως στην υπηρεσία οποιαδήποτε ύποπτη εμφάνιση επιβλαβών οργανισμών ή συμπτωμάτων.