δαση

Πρόταση για χρηματοδοτούμενο μέτρο δάσωσης 10 στρεμμάτων

Μια σημαντική πρωτοβουλία που θα μπορούσε να συμβάλει σημαντικά στην προστασία των καλλιεργειών από φαινόμενα πλημμύρας και διάβρωσης του εδάφους και ταυτόχρονα θα παρέχει  σημαντικά οφέλη για τη βιοποικιλότητα ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ο Επίτροπος Γεωργίας Φιλ Χόγκαν.

Με τη «πρωτοβουλία 1 εκτάριο» ο Επίτροπος πρότεινε την ενίσχυση μέσω του Πρόγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης των αγροτών που θα εφαρμόσουν το προτεινόμενο μέτρο της δάσωσης 10 στρεμμάτων.

Σύμφωνα με την πρόταση και προκειμένου να περιοριστεί ο διοικητικός φόρτος για τους δικαιούχους και τις δημόσιες αρχές, θα μπορούσε να παρασχεθεί εφάπαξ πληρωμή ανά έτος και ανά εκτάριο σε κάθε συμμετέχοντα γεωργό.

Εφόσον η παραπάνω πρόταση υιοθετηθεί από τα κράτη μέλη, η επιτυχής εφαρμογή της θα συμβάλει παράλληλα στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων για το κλίμα και τη βιοποικιλότητα