φθοριμαια

Φθοριμαία-Πατάτα: Μέτρα καταπολέμησης σε αγρό και αποθήκη

Η Φθοριμαία (Phthorinaea operculla) αποτελεί σε ορισμένες περιπτώσεις ένα σημαντικό εχθρό της πατάτας όχι μόνον στον αγρό αλλά και στην αποθήκη όπου συχνά προκαλεί αξιόλογες ζημιές.

Οι προνύμφες του εντόμου κάνουν στοές στα φύλλα, στους μίσχους, στους βλαστούς και στους κονδύλους συνεχίζοντας την προσβολή και μετά τη συγκομιδή μέσα στην αποθήκη.

Σε όσα πατατοχώραφα έχει εντοπιστεί το έντομο συστήνεται απομάκρυνση όλων των κονδύλων από τον αγρό κατά τη συγκομιδή καθώς και επεμβάσεις με κατάλληλα εντομοκτόνα τις τελευταίες εβδομάδες πριν τη συγκομιδή.

φθοριμαια-πατατα

Ωστόσο επειδή είναι πιθανό να επιβιώσει από τους ψεκασμούς ένα σημαντικό ποσοστό των εντόμων συστήνονται και περαιτέρω μέτρα καταπολέμησης εφόσον εντοπισθεί προσβολή των κονδύλων κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης και συγκεκριμένα σκόνισμα των κονδύλων με ειδικά σκευάσματα του βιολογικού εντομοκτόνου Bacillus thuringiensis.

Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων