πυροσβεστικη-φωτια

Πυροσβεστική: Διαγωνισμός για πρόσληψη πυροσβεστών, δασολόγων και δασοπόνων

Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για την πρόσληψη 440 ατόμων ως πυροσβεστικό τεχνικό προσωπικό και 60 δασολόγων και δασοπόνων.

Οι υποψήφιοι ειδικότητας πυροσβεστικού τεχνικού προσωπικού θα πρέπει να μην έχουν υπερβεί το 28ο έτος της ηλικίας τους, ενώ οι υποψήφιοι στην ειδικότητα του πυροσβεστικού επιστημονικού προσωπικού, καθώς και οι πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης θα πρέπει να μην έχουν υπερβεί το 31ο έτος της ηλικίας τους.  Η θητεία τους θα είναι επταετής.

Μετά τη συμπλήρωση της επταετούς θητείας και εφόσον ικανοποιούνται κάποιες προϋποθέσεις, δύνανται να μονιμοποιηθούν, καταλαμβάνοντας μόνιμες οργανικές θέσεις.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.