πυροσβεστικη-φωτια

Πυροσβεστική: Υποχρεωτικός ο καθαρισμός οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων

Έως τις 30 Απριλίου θα πρέπει οι πολίτες να έχουν καθαρίσει τα οικόπεδα και τους ακάλυπτους χώρους που έχουν στην κατοχή τους ώστε να αποτραπεί ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της, σύμφωνα με απόφαση του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Ο καθαρισμός περιλαμβάνει:

  • Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από κτίσματα. Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους, όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και κλαδιά κλπ.
  • Κλάδεμα της κόμης των δέντρων από το έδαφος εξασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση το ύψος της στηθιαίας διαμέτρου (περίπου 1,50μ.) και το 50% της κόμης τους.
  • Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων.
  • Συλλογή και απομάκρυνση όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού.

Οι οικείοι Δήμοι οφείλουν να διενεργούν τακτικούς ή έκτακτους ελέγχους, ύστερα από καταγγελία ή και αυτεπαγγέλτως.

Κυρώσεις

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων στην εκπλήρωση της υποχρέωσης καθαρισμού, καθώς και σε περίπτωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τον δήμο, επιβάλλεται στους υπόχρεους πρόστιμο.

Το ύψος του προστίμου ανέρχεται σε πενήντα λεπτά ανά τετραγωνικό μέτρο του οικοπέδου, το οποίο και αποτελεί έσοδο του οικείου δήμου.

Δείτε αναλυτικές πληροφορίες στην Απόφαση εδώ