Ροδακινιά: Δειγματοληπτικός έλεγχος πριν τον ψεκασμό για την αντιμετώπιση του θρίπα

Τα ενήλικα έντομα των θριπών τρέφονται στα άνθη αλλά δεν επιφέρουν σημαντική ζημιά. Η ζημιά προκαλείται σχεδόν εξ ολοκλήρου από την τροφική δραστηριότητα των προνυμφών στην πτώση των πετάλων.

Untitled-1

Η ζημιά στους καρπούς είναι κυρίως ποιοτική και φαίνεται με την μορφή επιδερμικών αλλοιώσεων και παραμορφώσεων. Τα νεκταρίνια είναι πιο ευαίσθητα.

Οι θρίπες διαχειμάζουν στα άγρια χόρτα γι’αυτό θα πρέπει να αποφεύγεται η καλλιέργεια και η καταστροφή των άγριων χόρτων του οπωρώνα την περίοδο της άνθησης γιατί εάν αυτά καταστραφούν οι θρίπες θα μετακινηθούν στα ανθισμένα δέντρα.

Δειγματοληπτικός έλεγχος πριν τον ψεκασμό

Για να γίνει επέμβαση με εγκεκριμένα σκευάσματα θα πρέπει ΠΡΩΤΑ να γίνει δειγματοληπτικός έλεγχος στο τέλος της άνθησης ώστε να ελεγχθεί η παρουσία νυμφών στις ταξιανθίες.

Επιλέξτε 5 σημεία του οπωρώνα επιλέγοντας 10 τυχαία δέντρα και μία ταξιανθία σε κάθε δέντρο. Τινάξτε τις ταξιανθίες πάνω από ένα ανοιχτόχρωμο χαρτόνι και καταμετρήστε τα τέλεια. Εάν καταμετρηθούν 2 τέλεια ή διαπιστωθεί παρουσία νεαρών νυμφών να γίνει επέμβαση μετά τη δύση του ηλίου με εγκεκριμένα σκευάσματα στο τέλος της άνθησης – πτώση πετάλων.

Πληροφορίες και εικόνα από Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων