ροδακινια

Ροδακινιά: Τα καλλιεργητικά μέτρα για την αντιμετώπιση των μυκητολογικών ασθενειών

Σε οπωρώνες ροδακινιάς που εμφανίζουν προβλήματα προσβολών από μυκητολογικές ασθένειες (εξώασκος, κορύνεο, μονίλια), ή κατά τη φετινή βλαστική περίοδο εμφάνισαν συμπτώματα, προκειμένου να μειωθούν οι προσβολές την επόμενη καλλιεργητική περίοδο μπορούν να ληφθούν συμπληρωματικά καλλιεργητικά μέτρα την περίοδο αυτή που έχει ολοκληρωθεί η συγκομιδή των καρπών και πριν την πτώση των φύλλων.

Τα καλλιεργητικά μέτρα μπορεί να είναι:

  • Καθαρισμός των δένδρων από κλαδιά που εμφανίζουν έλκη και έχουν ξεραθεί.
  • Καθαρισμός και απολύμανση των ελκών των μεγαλύτερων κλάδων των δένδρων.
  • Απομάκρυνση και καταστροφή με κάψιμο των προσβεβλημένων βλαστών και των μουμιοποιημένων καρπών που βρίσκονται πάνω στα δένδρα.

Χημική επέμβαση

Σε περιπτώσεις που υπάρχει πιθανότητα σοβαρής προσβολής συνιστάται:

  • ένας φθινοπωρινός ψεκασμός λίγο πριν την πτώση των φύλλων και
  • ένας χειμερινός ψεκασμός, πριν το φούσκωμα των οφθαλμών, με κατάλληλο χαλκούχο μυκητοκτόνο.