γεωργια τρακτερ

Σχέδια Βελτίωσης | Δράση 4.1.5: Σημαντική ενημέρωση για τους τρόπους πληρωμής επιλέξιμων δαπανών

Σε ενημέρωση των δικαιούχων παραγωγών που θα ενταχθούν στα Σχέδια Βελτίωσης (Δράση 4.1.5) σχετικά με την καταβολή μετρητών για την αγορά επιλέξιμων δαπανών προχώρησε η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Συγκεκριμένα θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο εξόφλησης των δαπανών καθώς πλέον δεν είναι επιλέξιμη η καταβολή μετρητών απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό του προμηθευτή.

Υπενθυμίζεται ότι κάθε είδους δαπάνη για την οποία έχει εκδοθεί νόμιμο φορολογικό στοιχείο καθαρής αξίας μεγαλύτερης των 500 ευρώ προ ΦΠΑ, μπορεί να εξοφλείται μόνο με:

α) τη μεταφορά των ποσών από τον λογαριασμό του δικαιούχου προς εκείνον του προμηθευτή,

β) την έκδοση και παράδοση επιταγών του λογαριασμού του δικαιούχου, σε προμηθευτή και η εξόφληση τους μέσω τραπέζης και

γ) την αποδοχή από τον δικαιούχο συναλλαγματικών έκδοσης του προμηθευτή, και η εξόφληση τους στην τράπεζα με χρέωση του λογαριασμού του δικαιούχου.

Επίσης επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που οι προκαταβολές πραγματοποιήθηκαν σε χρόνο προγενέστερο της οριστικής υποβολής της αίτησης στήριξης (δηλαδή πριν την ημερομηνία επιλεξιμότητας των δαπανών του δικαιούχου) γίνονται δεκτές με την προϋπόθεση ότι:

α) πραγματοποιήθηκαν μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης της δράσης και

β) δεν υπερβαίνουν το 15% της συνολικής δαπάνης του επενδυτικού αγαθού, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.