Σχέδια Βελτίωσης | Δράση 4.1.5: Υπεβλήθηκαν 6.901 αιτήσεις | Αναλυτικά ανά Περιφέρεια

Συνολικά 6.901 αιτήσεις στήριξης υποβλήθηκαν για ένταξη στα Σχέδια Βελτίωσης, Δράση 4.1.5 «Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2022.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των προτεινόμενων επενδύσεων ανέρχεται σε 704 εκ. ευρώ και αιτούμενη δημόσια δαπάνη 403 εκ. ευρώ.

Ο μεγαλύτερος αριθμός αιτήσεων υποβλήθηκε στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (1.270 αιτήσεις) και ακολουθεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου (805 αιτήσεις)

Αναλυτικά: