τρακτερ-παρελκωμενα

Σχέδια Βελτίωσης: Τρίμηνη παράταση για την ολοκλήρωση των επενδύσεων

Τρίμηνη παράταση για την ολοκλήρωση 3.500 Σχεδίων Βελτίωσης, χορήγησε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Μέχρι στιγμής έχουν ολοκληρωθεί 5.450 επενδυτικά σχέδια βελτίωσης συνολικού προϋπολογισμού 280 εκατ. ευρώ.

Η παράταση κρίθηκε αναγκαία λόγω των καθυστερήσεων στην παράδοση γεωργικών μηχανημάτων και εξοπλισμού και στον χρόνο που απαιτείται για την αδειοδότηση και συνολικά την ολοκλήρωση των κτιριακών κατασκευών, πολλές εκ των οποίων ήδη βρίσκονται σε φάση υλοποίησης.

Οι δικαιούχοι μπορούν πλέον να ολοκληρώσουν την επένδυση και να υποβάλλουν το τελικό τους αίτημα πληρωμής 45 μήνες μετά την ημερομηνία της απόφασης ένταξης του επενδυτικού τους σχεδίου.