αυξηση

Σε άνοδο οι τιμές εισροών και εκροών σε Γεωργία-Κτηνοτροφία

Αύξηση κατά 16,5% κατέγραψαν οι τιμές παραγωγού (χωρίς επιδοτήσεις) το μήνα Δεκέμβριο σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εκροών οφείλεται στην αύξηση κατά 19,6% του δείκτη τιμών της φυτικής παραγωγής και κυρίως στη μεταβολή της ομάδας δημητριακά και σπόροι.

Ο μέσος σταθμικός Δείκτης Εκροών του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2021 – Δεκεμβρίου 2021, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2020 – Δεκεμβρίου 2020, παρουσίασε αύξηση 10,1%.

Τιμές εισροών

Αύξηση καταγράφουν και οι τιμές εισροών στη γεωργία-κτηνοτροφία αφού σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ ο Γενικός Δείκτης το μήνα Δεκέμβριο 2021, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2020, παρουσίασε αύξηση 14,3% έναντι μείωσης 2,4% που σημειώθηκε κατά τη
σύγκριση του Δεκεμβρίου 2020 με το Δεκέμβριο 2019.

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισροών κατά 14,3% οφείλεται στην αύξηση κατά 16,5% του δείκτη τιμών των αναλώσιμων μέσων και κυρίως στη μεταβολή της ομάδας ενέργεια και λιπαντικά.

Ο μέσος Δείκτης Εισροών του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2021 – Δεκεμβρίου 2021, παρουσίασε αύξηση 7,4% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2020 – Δεκεμβρίου 2020.

Εξέλιξη Δεικτών Τιμών Εισροών και Εκροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία (2015=100,0)