ellinikigeorgia

Σε ποιους αγρότες εφαρμόζεται μείωση του φόρου εισοδήματος

Μείωση 50% στον φόρο εισοδήματος επί κερδών από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα θα εφαρμόζεται στους επαγγελματίες αγρότες που είναι μέλη νομικών προσώπων /ενώσεων προσώπων ή πωλούν στο πλαίσιο της συμβολαιακής γεωργίας.

Σύμφωνα με την Απόφαση (Τεύχος Β, 4760/9-9-2022) οι παραπάνω δικαιούχοι αγρότες πρέπει να προμηθεύουν ποσότητες ίσες με το 75% της συνολικής ποσότητας των όμοιων ή παρεμφερών προϊόντων παραγωγής τους.

Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα, επαγγελματίες αγρότες, εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατά την 31/12 του έτους για το οποίο χορηγείται η απαλλαγή.

Απαλλάσσονται, επίσης, κατά ποσοστό 30% επί του φόρου εισοδήματος παραγωγοί, στο πλαίσιο συνεργασίας προσώπων δυνάμει σύμβασης συμβολαιακής γεωργίας για εννέα φορολογικά (9) έτη, εφόσον πωλούν ποσότητες ίσες με το 40% της συνολικής αγροτικής παραγωγής τους. Το συνολικό φορολογικό όφελος δεν μπορεί να υπερβαίνει  τις 125.000 ευρώ.

Κατά ίδιο ποσοστό απαλλάσσονται και παραγωγοί μέλη αναγκαστικών αγροτικών συνεταιρισμών.

Οι συμβάσεις συμβολαιακής γεωργίας υποβάλλονται στην ψηφιακή πύλη της Α.Α.Δ.Ε. πριν την έναρξη παράδοσης προϊόντων.