ελαιωνας-ελαια

Σεμινάρια για νέους αγρότες από τον Ο.Γ.Α.

Σεμινάρια για νέους αγρότες θα διοργανώσει κατά το έτος 2014 ο ΟΓΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης σχετικού προγράμματος.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 10.000 δικαιούχους ηλικίας από 22 έως 40 ετών, άμεσα ασφαλισμένους στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης που έχουν εξοφλήσει τις ασφαλιστικές τους εισφορές κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής τους στη παροχή.

Η ισχύς του προγράμματος θα είναι από 1/9/2014 έως 30/4/2015. Η διοργάνωση θα γίνει από τον Κλάδο Αγροτικής Εστίας του ΟΓΑ με τη συμμετοχή των νέων αγροτών που θα πληρούν τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα καθώς και εισηγητών-εξειδικευμένων επιστημόνων του Δημόσιου ή/και Ιδιωτικού Τομέα, που θα παρουσιάσουν συγκεκριμένες θεματικές ενότητες αγροτικού ενδιαφέροντος.

Το πρώτο πιλοτικό επιμορφωτικό σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στην πόλη της Λευκάδας στις 29/9/2014.

Τα επόμενα επιμορφωτικά σεμινάρια θα διοργανωθούν στις έδρες των Περιφερειακών Υποκαταστημάτων ΟΓΑ και πιο συγκεκριμένα στις πόλεις: Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Κομοτηνή, Ιωάννινα, Πάτρα, Τρίπολη, Ηράκλειο, Λαμία και Κοζάνη. Στους δικαιούχους που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, θα γνωστοποιείται από τον Κλάδο Αγροτικής Εστίας, ο τόπος, ο χρόνος και ο χώρος διεξαγωγής του κάθε επιμορφωτικού σεμιναρίου καθώς και οι θεματικές ενότητες των εισηγήσεων.